13etstation

Trailer ใหม่ Call of Duty : Modern Warfare 2

Trailer ใหม่ Call of Duty : Modern Warfare 2

Trailer ใหม่ Call of Duty : Modern Warfare 2   Activision ได้ปล่อย Official Launch Trailer ใหม่สำหรับ Call of Duty: Modern Warfare 2 ก่อนการเปิดตัวในปลายเดือนนี้ Call of Duty: Modern Warfare 2 เป็นภาคต่อของ Modern Warfare ปี 2019 และเนื้อหาเกิดขึ้นหลังจากที่ Captain Price ก่อตั้ง Task Force 141 คอเกม ที่สั่งซื้อ Modern Warfare 2 ล่วงหน้าสามารถเล่นแคมเปญได้มากกว่า 1 สัปดาห์ก่อนวางขาย และ Modern Warfare 2 จะวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 […]